2.גרעיני דלעת קלוף 1ק"ג

2.גרעיני דלעת קלוף 1ק"ג
2.גרעיני דלעת קלוף 1ק"ג
גרעיני דלעת קלוף 1ק"ג (לא קלוי)