גרעיני דלעת קלוף 1ק"ג

גרעיני דלעת קלוף 1ק"ג
גרעיני דלעת קלוף 1ק"ג
גרעיני דלעת קלוף 1ק"ג (לא קלוי)