2.פיסטוק טבעי(עם קליפה) 1ק"ג

2.פיסטוק טבעי(עם קליפה) 1ק"ג
2.פיסטוק טבעי(עם קליפה) 1ק"ג
פיסטוק טבעי(עם קליפה) 1ק"ג