8.פפריקה מתוקה 120 ג'

8.פפריקה מתוקה 120 ג'
8.פפריקה מתוקה 120 ג'
פפריקה מתוקה 120 ג' שדה אליהו