2.מלח הימלאיה דק 1 ק"ג

2.מלח הימלאיה דק 1 ק"ג
2.מלח הימלאיה דק 1 ק"ג
מלח הימלאיה דק 1 ק"ג תבואות