8.מלח הימלאיה דק 1 ק"ג

8.מלח הימלאיה דק 1 ק"ג
8.מלח הימלאיה דק 1 ק"ג
מלח הימלאיה דק 1 ק"ג תבואות