ביצי חופש אורגניות (12יח')

תבנית של 12ה ביצי חופש אורגניות ממשק שורניק שבמושב רמת צבי